MINI BUS INFORMATION

From
40 Siu Hang Tsuen Tuen Mun San Hui Market
42 Tuen Mun Town Plaza Tsing Chuen Wai
44 Tuen Mun Ferry Pier Sheung Shui KCR Station
44B Lok Ma Chau Tuen Mun Ferry Pier
45 Tuen Mun Town Plaza Tai Hing Gardens
46 Tuen Mun Town Plaza Fu Tai

QUICK VIEW